Acinus teriminin tıbbi anlamı; n. (pl. acini) 1.Loblardan müteşekkil herhangi bir bezin her bir lobulu yapan lobüller, akinus; 2. Kese, torba; 3. Lopçuk (karaciğer hk). 4. Petek (akciğer hk.).