Acladiosis teriminin tıbbi anlamı; n. Fungustan meydana gelen ülserli bir cilt hastalığı, akladioz.