Aclusion teriminin tıbbi anlamı; n. Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşamaması hali, aklüzyon.