Acmastic teriminin tıbbi anlamı; a. Bir hastalığın düzenli bir şekilde artan veya azalan şiddetini, seyrini nitelendirmek için kullanılan terim.