Acme teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Buhran, kriz; 2. Gelişmede erişilen son nokta; 3. Olgunluk, bütünlük.