Acognosia, Acognosy teriminin tıbbi anlamı; n. İlaç bilgisi, ilaç tanımı.