Acology teriminin tıbbi anlamı; n. İlaç bilgisi, tıp müfredatı.