Acomia teriminin tıbbi anlamı; n. Saç dökülmesi, kellik.