Aconuresis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Sidik kaçırma, 2. İradesiz işeme.