Acorea teriminin tıbbi anlamı; n. Gözbebeği (pupilla) y okluğu.