Acousia, Acousis teriminin tıbbi anlamı; n. İşitme yetisi (melekesi), işitim.