Acousmatamnesia teriminin tıbbi anlamı; n. Ses hafızası yitimi.