Acoustic Hypoesthesia teriminin tıbbi anlamı; Sesleri algılama yeteneğinin ileri derecede zayıfı oluşu;