Acousticon teriminin tıbbi anlamı; n. Sağır kulaklara sesi nakleden alet.