Acquired Immunity teriminin tıbbi anlamı; Aktif veya pasif doğal veya yapay olarak sonradan kazanılan bağışıklık;