Acquired teriminin tıbbi anlamı; a. Konjenital olmayan, doğuştan sonra kazanılan, akkiz, edinsel.