Acraconitin(E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Aconitum ferox, a. deinorrhizum ve a. Balfourii'den elde edilen bir alkaloid (Pseudoaconitine).