Acragnosis teriminin tıbbi anlamı; n. Kol ve ayaklarda duyarlık yitimi.