Acral teriminin tıbbi anlamı; n. Kulak, el parmakları, ayak parmakları gibi vücudun çevresel bölümleri.