Acrasia teriminin tıbbi anlamı; n. Kendini kontrol edememekten gelen aşırılık, taşkınlık.