Acratia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Kuvvet veya hakimiyetten mahrum olma; 2. Kendini tutamama hali, takatsızlık, iktidarsızlık; enkontinans.