Acraturesis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İdrar tutamama; 2. Sidik torbası (mesane) atonisine bağlı işeme güçlüğü.