Acree-Rosenheim Test teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Acree reaksiyonu veya Acree-Rosenheim deneyi (Kalitatif protein belirtimi için): %0.002 (1:5000) formaldehid solüsyonu, özellikle transferri klorür taşımak şartı ile protein s. ile eşit hacimde karıştırıldıktan sonra 36 NH2SO4 ile tabaka teşkil edecek şekilde karıştırılacak olursa (bir tecrübe tübü içinde) menekşe renkli bir halka belirir (pozitif reaksiyon).