Acridine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Antrasenden çıkarılan billuri alkaloid (C12H9N).