Acridyl teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Akridinden gelen bir değerlikli radikal (C13H8N-).