Acriflavine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Antiseptik ve turuncu renkte toz.