Acrisia teriminin tıbbi anlamı; n. Belirsizlik, örtünçlük, kararsız safha (hastalık prognosis ve diagnosisi hakkında).