Acrobystitis teriminin tıbbi anlamı; n. Sünnet derisi iltihabı, akrobistit.