Acrocephalia, Acrocephaly teriminin tıbbi anlamı; n. Sivri kafa, başın tepe kısmının sivri olması hali, akrosefali.