Acrodermatosis teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayak cildinin üzerinde hasıl olan erüpsiyon, akrodermatoz.