Acrodolichomelia teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayakların anormal uzunluğu.