Acrodynia teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayaklarda hassasiyet ve ağrının çoğalması ilebeliren bir hastalık, akrodini.