Acro-Edema teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayakta su toplanması.