Acrolein teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Gliserinin ayrışmasından açığa çıkan uçucu sıvı (C3H4O).