Acromania teriminin tıbbi anlamı; n. Sabit delilik, akromani.