Acromatic Spindle teriminin tıbbi anlamı; Mitoz sırasında hücre nüvesinde iğ şeklinde meydanagelen akromatin;