Acromegalic teriminin tıbbi anlamı; a. Akromegaliye ait veya benzer; akromegaliden doğan.n. Sabit delilik, akromani.