Acrometagenesis teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayakların gayrimuntazam şekilde büyümesi, akrometajenez.