Acromial teriminin tıbbi anlamı; a. Akromyona ait.