Acropathy teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayak hastalıkları, akropati.