Acrophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Yükseklikten dolayı marazi korku, akrofobi.