Acrylic Resin teriminin tıbbi anlamı; biochem. Akrilik asidin polimerizasyonundan elde edilen bir madde.