Actin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kasların gelişmesi ve kasılmasında rol oynayan bir protein. (Szent-Györgi tarafından bulunmuştur), aktin.