Actinic Conjunctivitis teriminin tıbbi anlamı; Uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalış nedeniyle oluşan konjunktivit;