Actinine teriminin tıbbi anlamı; n. Aktinin (C13H24O6N2=288.3).