Actinism teriminin tıbbi anlamı; n. Güneş ışınlarının kimyasal değişiklikler husule getirme özelliği, ışınım gücü, aktinizm.