Actinium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Aktinyum, Ac, sembolü ile bilinen, atom no: 89 ve atom ağırlığı: 227 olan kimyasal element. (uranyum cevherinde bulunan radyoaktif bir element).