Actinobiology teriminin tıbbi anlamı; n. Radiation'ların canlı varlıklar üzerindeki tesirini inceleyen ilim dalı, aktinobiyoloji.