Actinogram teriminin tıbbi anlamı; n. Röntgen filmi, röntgenogram.