Actinon teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Argon sınıfından ağır, radyoaktif, gaz halinde bir element, Aktinon (An).